Lekcja języka niemieckiego: zajęcia w szkole językowej

xsxs

Ze względu na rosnąca świadomość społeczną Polaków, coraz większa popularnością zaczynają cieszyć się szkoły języków obcych. Kursy, szkolenia i korepetycje potrzebne są bowiem wszystkim tym, którzy pragnąc poszerzać swoje umiejętności, inwestują w naukę języków.

Zajęcia odbywają się tutaj w małych grupach zadaniowych. Uczestnikom lepiej pracuje się w towarzystwie tylko kilku osób. Co więcej, rozwiązywanie zadań w małej grupie sprzyja lepszemu, samoistnemu motywowaniu się, co znacznie przekłada się na efekty nauki języka. Obserwując bowiem innych uczniów, wzajemnie od siebie uczymy się wymowy, akcentu oraz zdolności do przełamywania bariery językowej.

Ćwiczenia z native speakerem mają za zadanie nauczyć uczestników swobodnej rozmowy w języku obcym. Rdzenny obcokrajowiec, od urodzenia władający swoim językiem ojczystym ma za zadanie rozmawiać z uczniami na zadany temat.

W ten sposób przyzwyczaj ich do określonego, charakterystycznego akcentu oraz standardowej wymowy poszczególnych słów i zwrotów. Konwersacja z native speakerem pozwala ponadto na psychiczne przełamanie się i pozbawienie jakichkolwiek lęków przed niezrozumieniem. Native speakerzy, dobrani do grupy pod względem jej wieku, potrafią ponadto nauczyć kursantów mowy potocznej i określonego slangu, pomocnego na przykład podczas wakacyjnych wyjazdów do pracy za granicę.

Na każdym poziomie nauczania języka niemieckiego, angielskiego czy też innego rozwiązuje się tutaj testy z gramatyki, składni oraz znajomości słownictwa. Szkolenie obejmuje także naukę pisania dłuższych wypowiedzi literackich, takich jak rozprawka, opowiadanie czy list. Uczestników zapoznaje się ze wszystkimi wymogami formalnymi takich wypowiedzi, następnie ucząc określonych zwrotów i charakterystycznych fraz. Ćwiczenie to ma sprawdzać jasność i czytelność wyrażanych przez uczniów myśli, ujmowanych w języku obcym, przy zachowaniu poprawności stylistycznej i gramatycznej.

Należy zauważyć, iż wszystkie zajęcia prowadzone w szkołach lingwistycznych kończą się egzaminem na zdobycie międzynarodowego certyfikatu. Dokument taki jest niezwykle pomocnym podczas poszukiwania pracy za granicą. Może także stanowić uzupełnienie polskiej matury z języka obcego. Certyfikat określa ściśle poziom znajomości języka, który wynika z rodzaju zajęć, na jakie uczęszczaliśmy.

Lekcja języka niemieckiego: zajęcia w szkole językowej
Przewiń na górę